Kontaktný formulár
Kontaktné informácie - TRNAVA

Servis a prenájom vozíkov/plošín
Predaj náhradných dielov
Predaj jazdených a nových vozíkov

Modranská cesta 2,
917 01 Trnava
 

simunek@simunek.sk

 

Skladové a logistické priestory
Školiace stredisko

Skladová 7429/2C
917 01 Trnava
 

simunek@simunek.sk

 

Kontaktujte

PRENÁJOM manipulačnej techniky


prenajom@simunek.sk
0905 552 287, 0903 711 377

PREDAJ manipulačnej techniky

Mgr. Martina Bartošová


obchod@simunek.sk
0907 935 354

foto

SERVIS manipulačnej techniky

Martin Uhrič

servis@simunek.sk
0905 649 600

foto

Expedičný logistický sklad /LOGISTICKÉ SLUŽBY/

Gabriel Lakner

lakner@simunek.sk
0905 570 907

foto

Školiace stredisko

Ing. Adriána Mihálková

skolenia@simunek.sk
0907 927 357

0905 234 468

foto

Marketing, služby


sluzby@simunek.sk
0905 649 669

foto

BOZP

Lucia Krajčovičová

simunek@simunek.sk
0907 927 357
 

foto

Fakturačné oddelenie


faktury@simunek.sk
0917 141 078

foto

Regionálne zastúpenie pre východ slovenska

Eugen Molnár

molnar@simunek.sk
0905 911 905

 

 
. . . „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Dopytovo orientovaný projekt

Leoš Šimunek začína realizovať od 04/2019 do 06/2020 projekt s názvom Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek– rozvoj odborných a špecifických zručností. Hlavným cieľom je zvýšenie zručností na adaptabilitu 33 pracovníkov v spoločnosti Leoš Šimunek. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Projekt sa bude realizovať pomocou 2 hlavných aktivít.


Hlavná aktivita: Aktivita č. 3: Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov.
Podaktivity: 3a) Výber a príprava zamestnancov a 3b) Cielené získavanie pracovných zručností zamestnancov.Hlavná aktivita: Aktivita č. 4: Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.Prijímateľ zabezpečí odborné preškolenie dvoch pracovných skupín zamestnancov:
- zamestnanci školiaceho strediska budú vyškolení v oblasti výchova a vzdelávanie v oblasti motorových vozíkov pre budúcu profesiu školiteľ/inštruktor
- zamestnanci firmy na pozíciách mechanik, budú vyškolení v oblasti administratívne činnosti súvisiace s opravami a prehliadkami motorových vozíkov/technické prehliadky a opravy motorových vozíkov s využitím IKT.


Na absolvovanie uvedených školení nadväzuje u časti zamestnancov aj program rozvoja pracovných zručností. Táto následná aktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručností, vedomostí, skúseností a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste.


Miesto realizácie projektu: Trnava.www.esf.gov.sk

© 2019 Šimunek | Ochrana osobných údajov